Opleidingen

nov
16
2017

Vergoeding van personenschade in het strafprocesDatum:
Docent(en):
Prijs:
Punten:
Plaatsen:
Locatie:

donderdag 16 november 2017, 12:45 uur
Mw. mr. A.J.J.G. Schijns
85 euro
3 PO (waarvan 3 juridisch)
in archief
Apollo Hotel

Toelichting

Op 1 april 2017 is de Europese richtlijn tot vaststelling van minimum-normen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten omgezet in Nederlandse regelgeving. De richtlijn bevat een aantal slachtofferrechten dat nieuw is voor Nederland. Ook de mogelijkheden tot civielrechtelijk schadeverhaal in het strafproces zijn aan voortdurende verandering onderhevig.

De cursus ‘Vergoeding van Personenschade in het strafproces’ behandelt zowel de ontwikkeling van slachtofferrechten in het strafproces als de mogelijkheden van het verhaal van schade. Bijzondere aandacht krijgen daarbij de civielrechtelijke aspecten van schadevordering: hoe een vordering in te dienen en te onderbouwen? Welke leerstukken spelen daarbij een rol? De cursus behandelt niet alleen de basis van de civielrechtelijke schadevordering maar ook de actuele ontwikkelingen daarvan in wetgeving en jurisprudentie. Natuurlijk is kennis van de civielrechtelijke aspecten van schadevordering in het strafproces ook van groot belang voor advocaten die de verdachte in dit opzicht tegen een vordering willen verdedigen.

De cursus vindt plaats in het Apollohotel van 13.30 tot 17.00 uur.


Deze cursus heeft al plaatsgevonden. Neem contact op voor meer informatie over toekomstige cursussen.