Opleidingen

okt
17
2017

Actualiteiten huurrecht woonruimteDatum:
Docent(en):
Prijs:
Punten:
Plaatsen:
Locatie:

dinsdag 17 oktober 2017, 13:30 uur
De heer mr. H.M. Meijerink
85 euro
3 PO (waarvan 3 juridisch)
in archief
Olympisch Stadion

Toelichting

Invoering tijdelijke huurcontracten ingaande 1 juli 2016 voor max. 2 jaar (zelfstandige woonruimte) en max. 5 jaar (onzelfstandige woonruimte).
Invoering contracten voor promovendi, jongeren en grote gezinnen ingaande 1 juli 2016.
Bemiddelingskosten de gevolgen van het arrest van de Hoge Raad van 16 oktober 2015.
Tegemoetkoming verhuis- en herinrichtingskosten na arrest Hoge Raad van 24 april 2016.
Het Afdwingen energiebesparende voorzieningen
Uitvoerbaarheid bij voorraad bij ontruimingen dringend eigen gebruik.
Airbnb en ontruiming.

De cursus vindt plaats in het Olympisch Stadion van 13.30 tot 17.00 uur.


Deze cursus heeft al plaatsgevonden. Neem contact op voor meer informatie over toekomstige cursussen.