Opleidingen

okt
11
2017

MededingingsrechtDatum:
Docent(en):
Prijs:
Punten:
Plaatsen:
Locatie:

woensdag 11 oktober 2017, 13:30 uur
mr. J.M.M. van de Hel
85 euro
3 PO (waarvan 3 juridisch)
in archief
Bureau van de Orde

Toelichting

In deze cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:
• de laatste ontwikkelingen op het gebied van e-commerce en mededingingsrecht bij distributierelaties;
• het wetsvoorstel over duurzaamheidsafspraken en de buitenwerkinstelling van het kartelverbod;
• het boetebesluit van ACM over verboden informatie-uitwisseling bij due diligence;
• de boetebesluiten van ACM en de Europese Commissie wegens misbruik machtspositie door NS en  Google;
• de recente rechtspraak over aansprakelijkheid van investeerders voor kartelboetes;
• de nieuwe Europese regels voor het verhalen van schade door kartels.


Deze cursus heeft al plaatsgevonden. Neem contact op voor meer informatie over toekomstige cursussen.