Opleidingen

sep
14
2017

Basiscursus privaatrechtelijk bouwrechtDatum:
Docent(en):
Prijs:
Punten:
Plaatsen:
Locatie:

donderdag 14 september 2017, 13:30 uur
mr. J.S.O. den Houting en mr. F.G. Horsting
85 euro
3 PO (waarvan 3 juridisch)
in archief
Olympisch Stadion

Toelichting

In deze basiscursus zullen een aantal belangrijke onderwerpen van het privaatrechtelijk bouwrecht worden behandeld. Zo wordt stilgestaan bij de taken van de opdrachtgever en van de aannemer; zoals de ontwerp- en uitvoeringsverantwoordelijkheid, directietoezicht, de waarschuwingsplicht en aansprakelijkheid vóór en ná oplevering. Daarnaast zal de prijs van het werk aan de orde komen, alsmede meer- en minderwerk bij bestekswijzigingen, stelposten en (verrekenbare) hoeveelheden. Naast de titel Aanneming van werk (titel 12 van boek 7 BW), zal ook worden ingegaan op de belangrijkste algemene voorwaarden in de bouw: de Uniforme Administratieve Voorwaarden (die in 2012 een ‘lichte’ herziening hebben ondergaan). Bovendien zal het Wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het Bouwen, Kamerstukken II 2016/2017, 34 453 worden besproken voor zover dit strekt tot aanpassing van de titel Aanneming van Werk. De Eerste Kamer heeft de stemming over het wetsvoorstel inmiddels aangehouden. Tot slot zal een tipje van de sluier worden opgelicht over de arbitragepraktijk, nu bouwrechtadvocaten niet alleen bij de gewone rechter procederen, maar ook vaak bij de diverse arbitrage-instanties in Nederland (waaronder de Raad van Arbitrage voor de Bouw). De cursus richt zich met name op diegenen die niet in het bouwrecht zijn gespecialiseerd, maar hier in hun praktijk wel af en toe mee te maken hebben.

De cursus vindt plaats in het Olympisch Stadion van 13.30 tot 17.00 uur.


Deze cursus heeft al plaatsgevonden. Neem contact op voor meer informatie over toekomstige cursussen.