Opleidingen

sep
07
2017

Actualiteiten regulier vreemdelingenrechtDatum:
Docent(en):
Prijs:
Punten:
Plaatsen:
Locatie:

donderdag 7 september 2017, 09:30 uur
mw. mr. Alexandra Nederveen
85 euro
3 PO (waarvan 3 juridisch)
in archief
Olympisch Stadion

Toelichting

In de cursus actualiteiten regulier vreemdelingenrecht wordt u in kort bestek bijgepraat over de actualiteiten gezinshereniging, waaronder: het examen inburgering buitenland, de middeleneis, openbare orde en het verstrekken onjuiste gegevens, Ook wordt de werkinstructie inzake art. 8 EVRM besproken. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de herhaalde aanvraag en het ne- bis toetsingskader (art. 4:6 Awb).

De cursus vindt plaats van 09.30 tot 13.00 uur in het Olympisch Stadion.


Deze cursus heeft al plaatsgevonden. Neem contact op voor meer informatie over toekomstige cursussen.