Opleidingen

mei
23
2017

Actualiteiten regulier vreemdelingenrechtDatum:
Docent(en):
Prijs:
Punten:
Plaatsen:
Locatie:

dinsdag 23 mei 2017, 14:00 uur
Mevrouw mr. Alexandra Nederveen
85 euro
3 PO (waarvan 3 juridisch)
in archief
Apollo Hotel

Toelichting

In de cursus actualiteiten regulier vreemdelingenrecht wordt u in kort bestek bijgepraat over de actualiteiten gezinshereniging, waaronder: het examen inburgering buitenland, de middeleneis, openbare orde en het verstrekken onjuiste gegevens, Ook wordt de werkinstructie inzake art. 8 EVRM besproken. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de herhaalde aanvraag en het ne- bis toetsingskader (art. 4:6 Awb).

De cursus vindt plaats van 14.00 tot 17.30 uur in het Apollo Hotel.

Voor deelnemers die zowel de cursus asielrecht als de cursus vreemdelingenrecht op 23 mei 2017 volgen, wordt tussen 13.00 en 14.00 uur een eenvoudige lunch verzorgd.


Deze cursus heeft al plaatsgevonden. Neem contact op voor meer informatie over toekomstige cursussen.