Opleidingen

mei
23
2017

Actualiteiten asielrecht 2017Datum:
Docent(en):
Prijs:
Punten:
Plaatsen:
Locatie:

dinsdag 23 mei 2017, 09:30 uur
mevrouw mr. Annelies Hoftijzer
85 euro
3 PO (waarvan 3 juridisch)
in archief
Apollo Hotel

Toelichting

In de cursus actualiteiten asielrecht 2017 wordt u in kort bestek bijgepraat over relevante (inter)nationale ontwikkelingen, waaronder :
beslistermijnen, beoordeling geloofwaardigheid algemeen en bekeerlingen / LHBTI’s in het bijzonder, Dublin, veilige landen, detentie van asielzoekers, recente jurisprudentie van EHRM en Hof van Justitie EU en nareis.

De cursus vindt plaats van 09.30 tot 13.00 uur in het Apollo Hotel.

Voor deelnemers die zowel de cursus asielrecht als de cursus vreemdelingenrecht op 23 mei 2017 volgen, wordt tussen 13.00 en 14.00 uur een eenvoudige lunch verzorgd.


Deze cursus heeft al plaatsgevonden. Neem contact op voor meer informatie over toekomstige cursussen.