Opleidingen

mrt
21
2017

Actualiteiten huurrecht woonruimteDatum:
Docent(en):
Prijs:
Punten:
Plaatsen:
Locatie:

dinsdag 21 maart 2017, 13:30 uur
De heer mr. H.M. Meijerink
85 euro
3 PO (waarvan 3 juridisch)
in archief
Apollo Hotel

Toelichting

De volgende onderwerpen worden tijdens deze cursus behandeld:

Invoering tijdelijke huurcontracten ingaande 1 juli 2016 voor max. 2 jaar (zelfstandige woonruimte) en max. 5 jaar (onzelfstandige woonruimte).
Invoering contracten voor promovendi, jongeren en grote gezinnen ingaande 1 juli 2016. Bemiddelingskosten de gevolgen van het arrest van de Hoge Raad van 16 oktober 2015.
Tegemoetkoming verhuis- en herinrichtingskosten na arrest Hoge Raad van 24 april 2016.
Het Afdwingen energiebesparende voorzieningen.
Uitvoerbaarheid bij voorraad bij ontruimingen dringend eigen gebruik.
Airbnb en ontruiming.

De cursus vindt plaats van 13.30 tot 17.00 uur in het Wyndham Apollo Hotel.

In geval van een wachtlijst hebben personen die de cursus nog niet hebben gevolgd voorrang boven personen die de cursus eerder hebben gevolgd.


Deze cursus heeft al plaatsgevonden. Neem contact op voor meer informatie over toekomstige cursussen.