Opleidingen

jun
06
2017

OntslagrechtDatum:
Docent(en):
Prijs:
Punten:
Plaatsen:
Locatie:

dinsdag 6 juni 2017, 09:30 uur
mr. D. Griffiths en mr. J.J.J. Janse de Jonge
185 euro
6 PO (waarvan 6 juridisch)
in archief
Olympisch Stadion

Toelichting

Gedurende de cursus zal een overzicht worden gegeven van het ontslagrecht waarbij alle manieren om een arbeidsovereenkomst te beëindigen aan de orde zullen komen. Er zal uitvoerig worden stilgestaan bij de Wet Werk en Zekerheid, waarvan het eerste gedeelte per 1 januari 2015 in werking is getreden en het tweede gedeelte per 1 juli 2015, met de grootste verandering van het Nederlandse ontslagrecht sinds de Tweede Wereldoorlog tot gevolg.

Tijdens de cursus zal de vernieuwde Titel 10 van Boek 7 BW in detail worden belicht. Daarnaast zal regelmatig rechtspraak worden behandeld.

De cursus vindt plaats van 09.30 tot 17.00 uur in het Olympisch Stadion (nr. 2). In de middagpauze wordt een lunch geserveerd.

In geval van een wachtlijst hebben personen die de cursus nog niet hebben gevolgd voorrang boven personen die de cursus eerder hebben gevolgd.


Deze cursus heeft al plaatsgevonden. Neem contact op voor meer informatie over toekomstige cursussen.