Opleidingen

nov
15
2016

Financieel gezonde praktijkvoeringDatum:
Docent(en):
Prijs:
Punten:
Plaatsen:
Locatie:

dinsdag 15 november 2016, 13:30 uur
mr. M. de Haas
75 euro
3 PO (waarvan 3 juridisch)
in archief
Bureau van de Orde

Toelichting

Wat zijn de financiële risico’s in de advocatenpraktijk? Wat kenmerkt een gezonde praktijkvoering, welke kengetallen zijn daarvoor relevant? Met welke actuele ontwikkelingen moet u rekening houden? Tijdens deze cursus bespreekt Maarten de Haas de factoren die het financiële succes van de praktijk bepalen, binnen de randvoorwaarden van elke praktijk. Zakelijk en verantwoord tijdschrijven, declareren en declaratiemethoden, incasseren, het inschakelen van medewerkers en de kostenbewaking. Ook komen zaken als kengetallen, ondernemingsvorm, samenwerkingsvormen en goodwill aan de orde. De cursus richt zich in het bijzonder op het kleinere kantoor, zowel in de gefinancierde als de commerciële praktijk.

 

De cursus vindt plaats van 13.30 tot 17.00 uur bij het Bureau van de Orde.


Deze cursus heeft al plaatsgevonden. Neem contact op voor meer informatie over toekomstige cursussen.