Opleidingen

okt
11
2016

Actualiteiten huurrecht woonruimteDatum:
Docent(en):
Prijs:
Punten:
Plaatsen:
Locatie:

dinsdag 11 oktober 2016, 13:30 uur
mr. H.M. Meijerink
75 euro
3 PO (waarvan 3 juridisch)
in archief
Wyndham Apollo Hotel

Toelichting

De volgende onderwerpen worden tijdens deze cursus behandeld:

Invoering tijdelijke huurcontracten ingaande 1 juli 2016 voor max. 2 jaar (zelfstandige woonruimte) en max. 5 jaar (onzelfstandige woonruimte
Invoering contracten voor promovendi, jongeren en grote gezinnen ingaande 1 juli 2016. Bemiddelingskosten de gevolgen van het arrest van de Hoge Raad van 16 oktober 2015.
Tegemoetkoming verhuis- en herinrichtingskosten na arrest Hoge Raad van 24 april 2016.
Het Afdwingen energiebesparende voorzieningen.
Uitvoerbaarheid bij voorraad bij ontruimingen dringend eigen gebruik.
Airbnb en ontruiming.

De cursus vindt plaats van 13.30 tot 17.00 uur in het Wyndham Apollo Hotel.

 

 


Deze cursus heeft al plaatsgevonden. Neem contact op voor meer informatie over toekomstige cursussen.