Opleidingen

mei
02
2016

AsielrechtDatum:
Docent(en):
Prijs:
Punten:
Plaatsen:
Locatie:

maandag 2 mei 2016, 14:00 uur
mr. J.C.E. Hoftijzer
75 euro
3 PO (waarvan 3 juridisch)
in archief
Wyndham Apollo Hotel

Toelichting

Tijdens deze cursus zullen de actualiteiten in het asielrecht aan bod komen. Onder andere wordt het nieuwe EU-recht besproken, dat in werking treed vanaf 1 juli 2015, en recente jurisprudentie van EHRM en EU Hof van Justitie op het gebied van het EVRM en het EU-recht. Daarnaast zal het gewijzigd toetsingskader van de IND voor de beoordeling van de geloofwaardigheid van asielzoekers aan de orde komen en ontwikkelingen op het gebied van opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. De cursus vindt plaats van 14.00 tot 17.30 uur in het Wyndham Apollo Hotel.

In de ochtend vindt de cursus ‘Vreemdelingenrecht’ plaats. U kunt zich voor zowel het deel vreemdelingenrecht als het deel asielrecht opgeven, maar beide cursussen kunnen ook onafhankelijk van elkaar gevolgd worden.


Deze cursus heeft al plaatsgevonden. Neem contact op voor meer informatie over toekomstige cursussen.