Opleidingen

dec
14
2015

HuurrechtDatum:
Docent(en):
Prijs:
Punten:
Plaatsen:
Locatie:

maandag 14 december 2015, 09:30 uur
mr. J.M.F. van Veggel en mr. D.H. de Witte
175 euro
6 PO (waarvan 6 juridisch)
in archief
Park Hotel

Toelichting

Mede aan de hand van de jurisprudentie in het afgelopen jaar worden actuele onderwerpen in het huurrecht voor woonruimte en bedrijfsruimte besproken. De prejudiciële procedures bij de Hoge Raad over onder meer verhuis- en inrichtingskosten bij renovatie en de buitengerechtelijke incassokosten, de beëindigingsgronden van de huurovereenkomst, de ontwikkelingen bij goedkeuring afwijkende huurbedingen voor middenstandsbedrijfsruimte, de (on)mogelijkheden tot medehuur bij woonruimte, ambtshalve toetsing oneerlijke bedingen bij woonruimte, contractsoverneming, opleveringsperikelen, huurbemiddeling, huurprijzen bedrijfsruimte en kwalificatie van het gehuurde ter vaststelling van het toepasselijke huurregiem. Aan de hand van het nieuwe ROZ model huurovereenkomst kantoorruimte versie 2015 worden verschillende algemene voorwaarden besproken en geanalyseerd.

De cursus vindt plaats van 9.30 tot 17.00 uur in het Park Hotel en is inclusief lunch.


Deze cursus heeft al plaatsgevonden. Neem contact op voor meer informatie over toekomstige cursussen.