Opleidingen

okt
15
2015

WwftDatum:
Docent(en):
Prijs:
Punten:
Plaatsen:
Locatie:

donderdag 15 oktober 2015, 14:30 uur
mr. dr. B. Snijder-Kuipers
75 euro
3 PO (waarvan 3 juridisch)
in archief
The College Hotel

Toelichting

In deze cursus wordt u op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen op het gebied van wetgeving en tuchtrechtelijke, civielrechtelijke en strafrechtelijke jurisprudentie. Ook wordt ingegaan op de vereisten voor uw verplichte kantoorbeleid. U en al uw kantoorgenoten hebben de verplichting tot opleiding om uw kennis van de WWFT up-to-date te houden.

Op 20 mei 2015 heeft het Europees Parlement de Vierde anti-witwasrichtlijn aangenomen. In Nederland wordt de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme aangepast, uiterlijk in juni 2017. Dit heeft tot gevolg dat allerlei wijzigingen, vooral in de zin van aanscherpingen, in de WWFT worden vastgelegd. Eén van de belangrijkste wijzigingen is dat elke rechtspersoon verplicht wordt de ultimate beneficial owner(s) (UBO) , de uiteindelijk belanghebbende(n), in een nationaal register te registreren. In de cursus wordt stilgestaan bij de belangrijkste wijzigingen voor uw praktijk.

De cursus vindt plaats van 14.30 tot 18.00 uur in het College Hotel in Amsterdam.


Deze cursus heeft al plaatsgevonden. Neem contact op voor meer informatie over toekomstige cursussen.