Opleidingen

okt
23
2014

Basiscursus privaatrechtelijk bouwrechtDatum:
Docent(en):
Prijs:
Punten:
Plaatsen:
Locatie:

donderdag 23 oktober 2014, 13:30 uur
mr. J.S.O. den Houting
75 euro
3 PO (waarvan 3 juridisch)
in archief
Bureau van de Orde

Toelichting

In deze basiscursus zullen een aantal belangrijke onderwerpen van het privaatrechtelijk bouwrecht worden behandeld. Zo wordt stilgestaan bij de taken van de opdrachtgever en van de aannemer; zoals de ontwerp- en uitvoeringsverantwoordelijkheid, directietoezicht, de waarschuwingsplicht en aansprakelijkheid vóór en ná oplevering. Daarnaast zal de prijs van het werk aan de orde komen, alsmede meer- en minderwerk bij bestekswijzigingen, stelposten en (verrekenbare) hoeveelheden.

Naast titel 12 van boek 7 BW, zal ook worden ingegaan op de belangrijkste algemene voorwaarden in de bouw: de Uniforme Administratieve Voorwaarden (die in 2012 een ‘lichte’ herziening hebben ondergaan). Tot slot zal een tipje van de sluier worden opgelicht over de arbitragepraktijk, nu bouwrechtadvocaten niet alleen bij de gewone rechter procederen, maar ook vaak bij de diverse arbitrage-instanties in Nederland (waaronder de Raad van Arbitrage voor de Bouw). De cursus richt zich met name op diegenen die niet in het bouwrecht zijn gespecialiseerd, maar hier in hun praktijk wel af en toe mee te maken hebben.

De cursus vindt plaats van 13.30 tot 17.00 uur op het Bureau van de Orde.


Deze cursus heeft al plaatsgevonden. Neem contact op voor meer informatie over toekomstige cursussen.