Opleidingen

jun
26
2014

Inleiding aanbestedingsrechtDatum:
Docent(en):
Prijs:
Punten:
Plaatsen:
Locatie:

donderdag 26 juni 2014, 13:30 uur
mr. D.R. Versteeg
75 euro
3 PO (waarvan 3 juridisch)
in archief
De Balie Amsterdam

Toelichting

In deze cursus wordt in vogelvlucht het aanbestedingsrecht behandeld. Welke opdrachten zijn aanbestedingsplichtig? Welke procedures zijn daarop van toepassing? En welke criteria kunnen gebruikt worden voor het selecteren van ondernemers en het gunnen van de opdrachten?

Het vertrekpunt daarbij is de Aanbestedingswet 2012. Vanzelfsprekend wordt ook uitgebreid ingegaan op de rechtsbescherming. Welke procedures staan open tegen de uitkomst van een aanbestedingsprocedure? Wat is de meest kansrijke strategie? En welke rol vervult u als advocaat daarin?

De cursus vindt plaats van 13.30 tot 17.00 uur in De Balie in Amsterdam.


Deze cursus heeft al plaatsgevonden. Neem contact op voor meer informatie over toekomstige cursussen.