Opleidingen

jun
12
2014

OntslagrechtDatum:
Docent(en):
Prijs:
Punten:
Plaatsen:
Locatie:

donderdag 12 juni 2014, 09:30 uur
mr. J.J.J. Janse de Jonge en mr. D. Griffiths
75 euro
3 PO (waarvan 3 juridisch)
in archief
De Balie Amsterdam

Toelichting

Gedurende de cursus zal een overzicht worden gegeven van het ontslagrecht waarbij alle manieren om een arbeidsovereenkomst te beëindigen aan de orde zullen komen. Ter voorbereiding op de cursus, maar ook als naslagwerk, bevelen de docenten van harte aan om hoofdstuk 3.5 te lezen van het  handboek:

"Schets van het Nederlandse arbeidsrecht", van Prof. mr. H.L. Bakels, (22e druk, 2013, EAN: 9789013113389)

Naast deze algemene verwijzing naar het handboek zal tijdens de cursus regelmatig rechtspraak worden behandeld waarvan de vindplaatsen op de sheets, waarvan tijdens de cursus hand-outs worden uitgereikt, vermeld staan. Voorts zal waar relevant een opmerking worden geplaatst over de mogelijke veranderingen in het ontslagrecht als gevolg van het Wetsvoorstel Werk en Zekerheid, nr.33 818.Ten tijde van de cursus zal naar alle waarschijnlijkheid definitieve duidelijkheid omtrent de voorgenomen wetswijzigingen en inwerkingtredingsdata bestaan.

De cursus vindt plaats van 9.30 tot 13.00 uur in De Balie in Amsterdam.


Deze cursus heeft al plaatsgevonden. Neem contact op voor meer informatie over toekomstige cursussen.