Opleidingen

jun
11
2014

Actualiteiten ruimtelijk bestuursrechtDatum:
Docent(en):
Prijs:
Punten:
Plaatsen:
Locatie:

woensdag 11 juni 2014, 13:30 uur
mr. drs. H. Doornhof (advocaat bij AKD)
75 euro
3 PO (waarvan 3 juridisch)
in archief
Bureau van de Orde

Toelichting

Tijdens deze cursus wordt ingegaan op recente wet- en regelgeving en rechtspraak met betrekking tot de Wet ruimtelijke ordening en de Crisis- en herstelwet. Ook de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), in het bijzonder voor wat betreft de vergunningverlening voor bouwen, komt aan de orde. Ingegaan wordt onder meer op milieunormen en voorwaardelijke verplichtingen in bestemmingsplannen, toetsing van plannen aan regels over duurzaamheid en de Wabo-bepaling dat de vergunningaanvrager er zorg voor moet dragen dat de aanvraag betrekking heeft op alle onlosmakelijke activiteiten binnen het betrokken bouwproject.

De cursus vindt plaats van 13.30 tot 17.00 uur op het Bureau van de Orde.


Deze cursus heeft al plaatsgevonden. Neem contact op voor meer informatie over toekomstige cursussen.