Opleidingen

nov
14
2013

Ontslagrecht in de praktijkDatum:
Docent(en):
Prijs:
Punten:
Plaatsen:
Locatie:

donderdag 14 november 2013, 13:30 uur
mr. J.J.J. Janse de Jonge en mr. D. Griffiths
75 euro
3 PO (waarvan 3 juridisch)
in archief
De Balie Amsterdam

Toelichting

In de cursus wordt stilgestaan bij twee bijzondere vormen van opzegging van de arbeidsovereenkomst: de opzegging in proeftijd en de opzegging wegens een dringende reden (op staande voet). Daarnaast zal worden ingegaan op ontslagvergoedingen: enerzijds de vergoeding naar billijkheid in de ontbindingsprocedure en anderzijds de schadevergoeding in de kennelijk onredelijk ontslagprocedure. Er zal uitvoerig worden stilgestaan, en gerekend met, de kantonrechtersformule. Daarnaast zal de rekentool www.hoelangwerkloos.nl worden besproken. Alles met veelvuldige verwijzing naar voorbeelden uit de praktijk en recente rechtspraak.

De cursus is niet in de eerste plaats bedoeld voor advocaten die een specialistische arbeidsrechtpraktijk voeren, maar voor advocaten die met enige regelmaat een ontslagzaak behandelen.


Deze cursus heeft al plaatsgevonden. Neem contact op voor meer informatie over toekomstige cursussen.