Opleidingen

jul
09
2024

EU-migratierecht 9 juli 2024


Inschrijven »

Datum:
Docent(en):
Prijs:
Punten:
Rechtsgebieden:
Plaatsen:
Locatie:

dinsdag 9 juli 2024, 13:30 uur
mr. Aniel Pahladsingh
115 euro
3 PO (waarvan 3 juridisch)
migratierecht
18 plaatsen vrij - Open voor inschrijvingen
Olympisch Stadion

Toelichting

Advocaten kunnen niet meer om het Unierecht heen, en dat geldt zeker voor het vreemdelingenrecht. Voor bijna elk onderwerp uit de Vreemdelingenwet gelden ook regels op het Europese niveau.


Het EU-migratierecht (regulier) is voortdurend in beweging. Actuele ontwikkelingen op het terrein van het reguliere EU-migratierecht neemt snel toe. Dit heeft grote gevolgen voor de rechtspositie van Unieburger en hun familieleden en voor derdelanders (gezinshereniging, langdurig ingezetenen en Turkse onderdanen die rechten ontlenen aan Besluit 1/80 EEG-Turkije).


Verder is te zien dat het Unierechtelijk evenredigheidsbeginsel inmiddels ook wordt toegepast in nationale zaken door alle bestuursrechters. Dit vereist dus ook een goede kennis over de werking van het Unierechtelijk evenredigheidsbeginsel.


Het Europees migratierecht heeft niet alleen gevolgen voor de inhoudelijke normen die de rechtspositie van cliënten beïnvloeden, maar vereist van ook een Europese manier van denken die niet altijd overeenkomt met de vertrouwde regels van nationaal (proces)recht. Ook is kennis nodig van de rechtspraak van het Hof van Justitie EU en de gevolgen hiervan in de nationale rechtspraak.
Tijdens deze cursus krijg je een helder en compleet overzicht van de recente rechtspraak van het Hof van Justitie EU en de belangrijkste nationale uitspraken. De opgedane kennis kan direct worden toegepast in de praktijk.


Onderwerpen die aan bod komen zijn:
-artikel 20 VWEU (Zambrano/Chavez zaken);
- Unieburgers en hun familieleden: Belgie route artikel 21 VWEU+ actualiteiten richtlijn 2004/38/EG en de recente richtsnoeren van de Europese Commissie;
-langdurig ingezetenen richtlijn;
-gezinsherenigingsrichtlijn;
-associatie overeenkomst EEG-Turkije;
-Handvest van de Grondrechten van de EU.


Doel
Het doel van de cursus is inzicht krijgen in en toepassen van de geldende regelgeving en de interpretatie daarvan door het Europese Hof van Justitie. Je bekwaamt je in het toetsen van individuele migratiezaken aan het Unierecht. Het zwaartepunt ligt daarbij op de actualiteiten.

De cursus vindt plaats van 13:30 tot 17:00 in het Olympisch Stadion.