Opleidingen

apr
23
2024

Wwft 23 april 2024Datum:
Docent(en):
Prijs:
Punten:
Rechtsgebieden:
Plaatsen:
Locatie:

dinsdag 23 april 2024, 13:30 uur
mr. Jurjan Geertsma
115 euro
3 PO (waarvan 3 juridisch)
tuchtrecht
in archief
Olympisch Stadion

Toelichting

De cursus Wwft is primair gericht op advocaten die dienstverlening verrichten die onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme ('Wwft') valt. Tijdens deze cursus wordt u bijgepraat over de ontwikkelingen op het gebied van anti-witwaswetgeving, witwassen en financieren van terrorisme. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de verplichtingen onder de Wwft, zoals het risicobeleid, het cliëntenonderzoek en het herkennen en het melden van ongebruikelijke transacties. De advocaten voldoen hiermee aan hun opleidingsverplichting als bedoeld in art. 35 Wwft.

 De cursus vindt plaats van 13:30 tot 17:00 in het Olympisch Stadion. 


Deze cursus heeft al plaatsgevonden. Neem contact op voor meer informatie over toekomstige cursussen.