Opleidingen

sep
05
2023

Actualiteiten kinderen in het familierecht: alimentatie, gezag en omgangDatum:
Docent(en):
Prijs:
Punten:
Rechtsgebieden:
Plaatsen:
Locatie:

dinsdag 5 september 2023, 13:30 uur
mw.mr. Ingrid Vledder en mw.mr. Ariane Hendriks
115 euro
3 PO (waarvan 3 juridisch)
familierecht
in archief
Olympisch Stadion

Toelichting

In deze drie uur durende cursus worden de belangrijke familierechtelijke onderwerpen die gaan over kinderen behandeld. Aandacht wordt besteed aan de recente jurisprudentie en nieuwe wetgeving op het gebied van alimentatie, gezag en omgang.

Belangrijke alimentatiekwesties komen hierbij aan de orde. Hoe zit het met de forfaitaire woonlasten bij kinderalimentatie? Wanneer nemen rechters een fictieve verdiencapaciteit aan? Hoe zit het ook al weer met de stiefouderverplichting? Wanneer moet de verzorgende ouder kinderalimentatie aan de niet-verzorgende ouder betalen?

Ook zullen de docenten ingaan op belangrijke gezagsgeschillen en omgangskwesties. Mag een ouder met eenhoofdig gezag verhuizen? Hoe om te gaan met vaccinatiegeschillen?

Tenslotte komt de informele rechtsingang aan de orde. Vroeger was een brief van een kind aan de kinderrechter een zeldzaamheid. Nu sturen veel meer kinderen een brief aan de rechter, maar wat kan er eigenlijk in zo'n procedure?

De insteek van de cursus is praktisch. U kunt de opgedane kennis direct toepassen in uw eigen praktijk. Het niveau van de cursus is post-academisch.

De cursus wordt van 13.30 tot 17.00 uur met een half uur pauze gegeven in het Olympisch Stadion.


Deze cursus heeft al plaatsgevonden. Neem contact op voor meer informatie over toekomstige cursussen.