Opleidingen

jun
03
2021

Vergoeding personenschade in het strafprocesDatum:
Docent(en):
Prijs:
Punten:
Rechtsgebieden:
Plaatsen:
Locatie:

donderdag 3 juni 2021, 13:30 uur
mw. mr. Arlette Schijns
150 euro
3 PO (waarvan 3 juridisch)
Letselschaderecht
in archief
Online

Toelichting

Komend voorjaar komt de Commissie Donner met een advies aan het kabinet hoe om te gaan met de vergoeding van misdrijfschade. Blijft de mogelijkheid van de voorschotregeling via het strafproces bestaan, of worden de civiele compensatiemogelijkheden verbeterd?


De cursus ‘Vergoeding van Personenschade in het strafproces’ gaat in op deze actuele ontwikkelingen als het gaat om de compensatie van schade na misdrijf. Bijzondere aandacht krijgen daarbij de civielrechtelijke aspecten van schadevordering: hoe een vordering in te dienen en te onderbouwen? Op wie rust de bewijslast? Welke leerstukken spelen daarbij een rol? En welke rol speelt het Unierecht bij de vergoeding van misdrijfschade? Natuurlijk is kennis van de civielrechtelijke aspecten van schadevordering in het strafproces ook van groot belang voor advocaten die de verdachte in dit opzicht tegen een vordering willen verdedigen.

De cursus vindt online plaats van 13.30 tot 17.00 uur.


Deze cursus heeft al plaatsgevonden. Neem contact op voor meer informatie over toekomstige cursussen.