Opleidingen

apr
06
2021

Inleiding aanbestedingsrecht


Inschrijven »

Datum:
Docent(en):
Prijs:
Punten:
Rechtsgebieden:
Plaatsen:
Locatie:

dinsdag 6 april 2021, 13:30 uur
mr. Fabian Horsting
150 euro
3 PO (waarvan 3 juridisch)
Aanbestedingsrecht
24 plaatsen vrij - Open voor inschrijvingen
Olympisch Stadion

Toelichting

In deze basiscursus wordt het aanbestedingsrecht op hoofdlijnen behandeld. Wat zijn de basisbeginselen van het aanbestedingsrecht en in welke rechtsbronnen vinden we die beginselen en hun uitwerking in nadere regels terug? Welke entiteiten zijn onder welke omstandigheden in beginsel aanbestedingsplichtig? Hoe verloopt een inkoop- en aanbestedingsproces op hoofdlijnen? Welke rechtsbescherming is beschikbaar?

Aan het eind van de cursus weten de deelnemers wat een aanbesteding is, hoe een inkoop- en aanbestedingsproces op hoofdlijnen verloopt, wat de inhoud en functie van de beginselen van aanbestedingsrecht zijn en wat de Europese en nationale rechtsbronnen zijn waarin deze beginselen zijn uitgewerkt, op hoofdlijnen welke entiteiten in beginsel aanbestedingsplichtig zijn, welke overeenkomsten zij in welke gevallen moeten aanbesteden en hoe zij dat moeten doen. Tevens leert u wat u als advocaat kunt doen voor uw cliënt voorafgaande aan, tijdens of na een aanbestedingsprocedure.

De cursus vindt plaats van 13.30 tot 17.00 uur in het Olympisch Stadion.