Opleidingen

okt
04
2013

ArbeidsrechtDatum:
Docent(en):
Prijs:
Punten:
Plaatsen:
Locatie:

vrijdag 4 oktober 2013, 09:30 uur
mr. J.J.J. Janse de Jonge en mr. D. Griffiths
150 euro
6 PO (waarvan 6 juridisch)
in archief
Bureau van de Orde

Toelichting

De cursus beoogt een overzicht te geven van het ontslagrecht. Na bespreking van de systematiek van het ontslagrecht zal uitvoerig worden stilgestaan bij alle verschillende manieren waarop de arbeidsovereenkomst kan eindigen. In de loop van de dag zal bovendien wat uitgebreider in worden gegaan op een aantal specifieke deelonderwerpen, zoals het proeftijdontslag, het ontslag op staande voet en de kennelijk onredelijk ontslagprocedure.

De cursus is in beginsel niet bedoeld voor advocaten werkzaam in een specialistische arbeidsrechtpraktijk, maar voor advocaten die in hun praktijk met enige regelmaat met ontslagrecht te maken krijgen. De cursus heeft daarom een inleidend karakter.

De cursus vindt plaats van 9.30 tot 17.00 uur op het Bureau van de Orde.


Deze cursus heeft al plaatsgevonden. Neem contact op voor meer informatie over toekomstige cursussen.