Opleidingen

nov
24
2020

Basiscursus privaatrechtelijk bouwrechtDatum:
Docent(en):
Prijs:
Punten:
Rechtsgebieden:
Plaatsen:
Locatie:

dinsdag 24 november 2020, 13:30 uur
mr. Jorgen den Houting en mr. Fabian Horsting
125 euro
3 PO (waarvan 3 juridisch)
Bouwrecht
in archief
online

Toelichting

In deze basiscursus zullen een aantal belangrijke onderwerpen van het privaatrechtelijk bouwrecht worden behandeld. Zo wordt stilgestaan bij de taken van de opdrachtgever en van de aannemer; zoals de ontwerp- en uitvoeringsverantwoordelijkheid, directietoezicht, de waarschuwingsplicht en aansprakelijkheid vóór en ná oplevering. Daarnaast zal de prijs van het werk aan de orde komen, alsmede meer- en minderwerk bij bestekswijzigingen, stelposten en (verrekenbare) hoeveelheden. Naast de titel Aanneming van werk (titel 12 van boek 7 BW), zal ook worden ingegaan op twee belangrijke sets algemene voorwaarden in de bouw: de Uniforme Administratieve Voorwaarden 2012 (UAV 2012) en de Algemene Voorwaarden voor Aanneming van werk 2013 (AVA 2013). Bovendien zal de Wet kwaliteitsborging (Wkb) worden besproken, zoals die op 14 mei 2019 door de Eerste Kamer is aangenomen, voor zover dit strekt tot aanpassing van de titel Aanneming van Werk. De cursus richt zich met name op diegenen die niet in het bouwrecht zijn gespecialiseerd, maar hier in hun praktijk wel af en toe mee te maken hebben.

De cursus vindt online plaats van 13.30 tot 17.00 uur.


Deze cursus heeft al plaatsgevonden. Neem contact op voor meer informatie over toekomstige cursussen.