Opleidingen

okt
06
2020

Actualiteiten letselschadeDatum:
Docent(en):
Prijs:
Punten:
Rechtsgebieden:
Plaatsen:
Locatie:

dinsdag 6 oktober 2020, 13:30 uur
mw. mr. Arlette Schijns
125 euro
3 PO (waarvan 3 juridisch)
Letselschaderecht
in archief
Olympisch Stadion

Toelichting

Aan de hand van recente wetgeving en rechtspraak komen de actualiteiten aan bod op het gebied van letselschade.


Actualiteiten aansprakelijkheidsrecht:
Aansprakelijkheid hulpverlener voor medisch ongeschikte hulpzaken
Gevaarzetting en risicoaansprakelijkheden
Relativiteit: nieuwe ontwikkelingen na Alphen aan de Rijn?
Urgenda


Actualiteiten schadevergoedingsrecht met bijzondere aandacht voor:
Wet Affectieschade
Shockschade
Smartengeld (uitspraak HR aardbevingsschade)


Procestechnieken in het letselschaderecht met bijzondere aandacht voor:
Verzwaarde stelplicht en de sancties bij niet naleving daarvan
Klachtplicht in letselschadezaken
Technieken bij onzeker causaal verband
Arbeidsrechtelijke omkeringsregel na Lansink/Ritsma
Kansschade (uitspraak HR Srebrenica)
Afwikkeling massaschade en rampschade: WCAM en WAMCA
Actualiteiten deelgeschil
De civiele vordering in het strafproces

De cursus vindt plaats van 13.30 tot 17.00 uur in het Olympisch Stadion.


Deze cursus heeft al plaatsgevonden. Neem contact op voor meer informatie over toekomstige cursussen.