Opleidingen

jul
09
2020

De zieke werknemerDatum:
Docent(en):
Prijs:
Punten:
Rechtsgebieden:
Plaatsen:
Locatie:

donderdag 9 juli 2020, 13:30 uur
mr. Dylan Griffiths en mr. Just Janse de Jonge
100 euro
3 PO (waarvan 3 juridisch)
Sociaal -zekerheidsrecht
in archief
Olympisch Stadion

Toelichting

In de cursus wordt stilgestaan bij de rechtspositie van de zieke werknemer, in het bijzonder voor wat loondoorbetaling en ontslag betreft. In hoeverre heeft de zieke werknemer recht op doorbetaling van het loon, en welke verplichtingen staan daar tegenover? Hoe ver strekt de ontslagbescherming van de zieke werknemer? Welke aandachtspunten zijn er bij het sluiten van een beëindigingsovereenkomst, zowel vanuit het perspectief van de zieke werknemer als vanuit het perspectief van de werkgever? De cursus is bedoeld voor advocaten met een algemene praktijk, die met enige regelmaat een arbeidszaak te behandelen krijgen.

 De cursus vindt plaats van 13.30 tot 17.00 uur in het Olympisch Stadion.


Deze cursus heeft al plaatsgevonden. Neem contact op voor meer informatie over toekomstige cursussen.