Opleidingen

feb
20
2020

EU-migratierechtDatum:
Docent(en):
Prijs:
Punten:
Rechtsgebieden:
Plaatsen:
Locatie:

donderdag 20 februari 2020, 13:30 uur
mr. A. Pahladsingh
85 euro
3 PO (waarvan 3 juridisch)
Asiel-en vluchtelingenrecht
in archief
De Balie

Toelichting

Het EU-migratierecht is voortdurend in beweging. Actuele ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op en hierdoor krijgt het EU-migratierecht steeds meer betekenis voor de rechtspositie van burgers en hun familieleden van de Europese Unie en voor derdelanders (zoals bv gezinsmigranten, langdurig ingezetenen, studenten).

 Dit Europees migratierecht heeft niet alleen gevolgen voor de inhoudelijke normen die de rechtspositie van cliënten beïnvloeden, maar vereist van ook een Europese manier van denken die niet altijd overeenkomt met de vertrouwde regels van nationaal (proces)recht. Ook is kennis nodig van de rechtspraak van het Hof van Justitie EU.

 Tijdens deze cursus wordt de basis van het EU migratierecht door 1 expert in deze materie samen met u doorgenomen. U krijgt een helder en compleet overzicht van de belangrijkste EU-verdragen en regelingen. Bespreking van de recente nationale rechtspraak en rechtspraak van het Hof van Justitie EU zorgt ervoor dat u na het volgen van deze cursus weer volledig up-to-date bent op het gebied van het EU-migratierecht. De opgedane kennis kunt u de volgende dag meteen toepassen in de praktijk. Onderwerpen die aan bod komen zijn:

-Unieburgerschap

-Zambrano zaken (gevolgen arrest Chavez)

-België route

-Middelenvereiste

-Openbare orde in het migratierecht

-Langdurig ingezetenenrichtlijn

Gezinsherenigingsrichtlijn

De cursus vindt plaats van 13.30 tot 17.00 uur in De Balie.


Deze cursus heeft al plaatsgevonden. Neem contact op voor meer informatie over toekomstige cursussen.