Opleidingen

apr
23
2019

Actualiteiten bestuursprocesrechtDatum:
Docent(en):
Prijs:
Punten:
Plaatsen:
Locatie:

dinsdag 23 april 2019, 13:30 uur
mr.dr. R. Kegge
85 euro
3 PO (waarvan 3 juridisch)
in archief
Olympisch Stadion

Toelichting

In deze cursus zult u bijgepraat worden over de belangrijkste recente ontwikkelingen in het bestuursprocesrecht. Zo zal uitgebreid worden ingegaan op ontwikkelingen bij de kernbegrippen besluit, bestuursorgaan en belanghebbende. Natuurlijk zal ook de veranderende toetsingsintensiteit van de bestuursrechter worden besproken. Ook de voortdurende stroom aan jurisprudentie over digitalisering van het bestuursprocesrecht komt aan bod. Daarnaast wordt ingegaan op verschillende onderwerpen, zoals het relativiteitsvereiste, de amicus curiae en finale geschilbeslechting door de bestuursrechter.  

Over mr. dr. R. Kegge

Rogier Kegge is thans universitair docent bestuursrecht en omgevingsrecht aan de Universiteit Leiden. Daarvoor was hij vele jaren werkzaam als juridisch coördinator bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Hij was betrokken bij veel belangrijke uitspraken van de Afdeling. In 2015 is hij gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht (onderwerp: interbestuurlijk toezicht in de ruimtelijke ordening) en hij publiceert regelmatig over bestuursprocesrechtelijke en omgevingsrechtelijke onderwerpen.

De cursus vindt plaats van 13.30 tot 17.00 uur in het Olympisch Stadion.


Deze cursus heeft al plaatsgevonden. Neem contact op voor meer informatie over toekomstige cursussen.