Opleidingen

jun
11
2019

OntslagrechtDatum:
Docent(en):
Prijs:
Punten:
Plaatsen:
Locatie:

dinsdag 11 juni 2019, 09:30 uur
mr. Dylan Griffiths en mr. Just Janse de Jonge
185 euro
6 PO (waarvan 6 juridisch)
in archief
Olympisch Stadion

Toelichting

Gedurende de cursus zal een overzicht worden gegeven van het ontslagrecht. Alle manieren waarop onder de Wet Werk en Zekerheid een arbeidsovereenkomst kan worden beëindigd komen uitvoerig aan de orde, veelal aan de hand van praktijkvoorbeelden. Er zal waar nodig worden stilgestaan bij actuele rechtspraak en bij de binnenkort te verwachten Wet Arbeidsmarkt in Balans. De cursus is bedoeld voor advocaten met een algemene praktijk, die met enige regelmaat een arbeidszaak te behandelen krijgen.

 In de middagpauze wordt een lunch geserveerd.

De cursus vindt plaats van 09.30 tot 17.00 uur in het Olympisch Stadion.

 


Deze cursus heeft al plaatsgevonden. Neem contact op voor meer informatie over toekomstige cursussen.