Opleidingen

jun
27
2013

GedragsrechtDatum:
Docent(en):
Prijs:
Punten:
Plaatsen:
Locatie:

donderdag 27 juni 2013, 13:30 uur
mr. G.J. Kemper en mr. C.E.A. de Boer-Wagenvoort
€ 75
3 PO (waarvan 3 juridisch)
in archief
De Balie Amsterdam

Toelichting

Aan de orde zal komen welk gedrag de behoorlijke advocaat betaamt en hoe de tuchtrechtelijke handhaving van de normen voor een behoorlijke  beroepsuitoefening is geregeld. Daarnaast wordt aandacht besteed aan kwesties die veelvuldig aan de deken worden voorgelegd.

De cursus vindt plaats van 13.30 tot 17.00 uur in De Balie in Amsterdam.


Deze cursus heeft al plaatsgevonden. Neem contact op voor meer informatie over toekomstige cursussen.