Opleidingen

nov
22
2018

Internationaal recht in Nederlandse rechtszakenDatum:
Docent(en):
Prijs:
Punten:
Plaatsen:
Locatie:

donderdag 22 november 2018, 13:30 uur
mr. Gerrit Jan Pulles
85 euro
3 PO (waarvan 3 juridisch)
in archief
Bureau van de Orde

Toelichting

Internationale verdragen zijn van steeds groter belang voor de rechtspraktijk. In veel zaken kan verdragsrecht het verschil maken. In toenemende mate doen advocaten een beroep op bijvoorbeeld het VN-Kinderrechtenverdrag, het VN-Vrouwenverdrag, het VN-Gehandicaptenverdrag, het Europees Sociaal Handvest en op internationale verdragen op het gebied van gezondheid, arbeid of milieu. Kennis van de regels die gelden voor de rechtstreekse en indirecte toepassing van internationaal recht is dan van groot belang. De cursus zet die regels op een rij en geeft praktische tips over het gebruik van internationaal recht in Nederlandse rechtszaken. Ook worden de Nederlandse jurisprudentie op dit gebied  en de rol en invloed van uitspraken van internationale verdragscomités behandeld. In de cursus komt Europees recht alleen zijdelings aan de orde en ligt de focus op het internationale publiekrecht.

De cursus vindt plaats van 13.30 tot 17.00 uur bij het Bureau van de Orde.


Deze cursus heeft al plaatsgevonden. Neem contact op voor meer informatie over toekomstige cursussen.