Opleidingen

okt
30
2018

Actualiteiten huurrecht woonruimteDatum:
Docent(en):
Prijs:
Punten:
Plaatsen:
Locatie:

dinsdag 30 oktober 2018, 13:30 uur
mr. H.M. Meijerink
85 euro
3 PO (waarvan 3 juridisch)
in archief
Olympisch Stadion

Toelichting

De volgende onderwerpen worden behandeld tijdens deze cursus:

 Eerste ervaringen met de tijdelijke huurcontracten op grond van de Wet Doorstroming Huurmarkt.

Bijzondere opzegregels voor contracten voor promovendi, jongeren en grote gezinnen.

Terugvordering bemiddelingskosten: huidige stand van zaken.

Tegemoetkoming verhuis-en inrichtingskosten: alleen bij renovatie, niet bij groot onderhoud.

Het afdwingen van energiebesparende voorzieningen.

Uitvoerbaarheid bij voorraad bij ontruimingen dringend gebruik.

De ernst van de wanprestatie (onderverhuur, hennep, huurschuld).

Airbnb en ontruiming.

De cursus vindt plaats van 13.30 tot 17.00 uur in het Olympisch Stadion.

Laatste actualiteiten.


Deze cursus heeft al plaatsgevonden. Neem contact op voor meer informatie over toekomstige cursussen.