Opleidingen

jun
13
2018

Actualiteitencursus AVG voor advocatenDatum:
Docent(en):
Prijs:
Punten:
Plaatsen:
Locatie:

woensdag 13 juni 2018, 13:30 uur
mevrouw mr. drs. Eva de Vries
85 euro
3 PO (waarvan 3 juridisch)
in archief
Bureau van de Orde

Toelichting

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook voor advocaten betekent dit dat er meer verplichtingen bij komen ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens. Dit brengt ook mee dat betrokkenen, zoals cliënten en wederpartijen, meer rechten kunnen inroepen. Is uw kantoor al klaar voor de AVG? Welke regels zijn voor uw kantoor het meest relevant? Hoe verhoudt zich dat tot de regels waaraan u als advocaat bent gebonden?

 

In de Actualiteitencursus AVG voor advocaten bespreekt mr. drs. Eva de Vries de belangrijkste begrippen en verplichtingen uit de AVG. Zij zal onder andere aandacht besteden aan de rol van de advocaat binnen de AVG, de documentatieplicht, de informatieplicht, de meldplicht datalekken en wanneer een Functionaris voor de Gegevensbescherming moet worden aangesteld. Ook zal aandacht worden besteed aan de rechten die betrokkenen hebben in de AVG. U krijgt concrete actiepunten mee zodat u weet wat u moet doen om klaar te zijn voor de AVG.

De cursus vindt plaats van 13.30 tot 17.00 uur bij het Bureau van de Orde.


Deze cursus heeft al plaatsgevonden. Neem contact op voor meer informatie over toekomstige cursussen.