Opleidingen

jul
03
2018

Effectief gebruik van internationaal rechtDatum:
Docent(en):
Prijs:
Punten:
Plaatsen:
Locatie:

dinsdag 3 juli 2018, 13:30 uur
mr. G.W.J. Pulles
85 euro
3 PO (waarvan 3 juridisch)
in archief
Bureau van de Orde

Toelichting

Internationale verdragen zijn van steeds groter belang voor de rechtspraktijk. In veel zaken kan verdragsrecht het verschil maken. In toenemende mate doen advocaten een beroep op bijvoorbeeld het Europees Sociaal Handvest, het VN-Kinderrechtenverdrag, het VN-Vrouwenverdrag of op verdragen op het gebied van gezondheid of milieu. Kennis van de regels die gelden voor de toepassing van internationaal recht is dan van groot belang. De cursus zet die regels op een rij en geeft praktische tips over het gebruik van internationaal recht in Nederlandse rechtszaken. Er wordt ingegaan op de Nederlandse regels en rechtspraak over rechtstreekse, indirecte en horizontale toepassing. Ook komen de rol en de invloed van Europese rechtspraak van het EHRM en van het Hof van Justitie van de EU en van uitspraken van internationale verdragscomités aan de orde.

De cursus vindt plaats van 13.30 tot 17.00 uur bij het Bureau van de Orde.


Deze cursus heeft al plaatsgevonden. Neem contact op voor meer informatie over toekomstige cursussen.