Opleidingen

mei
29
2018

Actualiteiten regulier vreemdelingenrechtDatum:
Docent(en):
Prijs:
Punten:
Plaatsen:
Locatie:

dinsdag 29 mei 2018, 14:00 uur
mevrouw mr. Alexandra Nederveen
85 euro
3 PO (waarvan 3 juridisch)
in archief
Olympisch Stadion

Toelichting

In de cursus actualiteiten regulier vreemdelingenrecht wordt u in kort bestek bijgepraat over de actualiteiten met betrekking tot het EU Burgerschap art. 20 VWEU en de gevolgen van het Chavez-arrest, de gezinsherenigingsrichtlijn 2003/86, de toepassing van art. 8 EVRM en het belang van het kind. Recente relevante ontwikkelingen zullen worden meegenomen.

Voor deelnemers die ’s morgens ook de cursus Actualiteiten asielrecht volgen wordt tussen 13.00 en 14.00 uur een lunch geserveerd.

De cursus vindt plaats van 14.00 tot 17.30 uur in het Olympisch Stadion.


Deze cursus heeft al plaatsgevonden. Neem contact op voor meer informatie over toekomstige cursussen.