Opleidingen

mei
29
2018

Actualiteiten asielrechtDatum:
Docent(en):
Prijs:
Punten:
Plaatsen:
Locatie:

dinsdag 29 mei 2018, 09:30 uur
mevrouw mr. Annelies Hoftijzer
85 euro
3 PO (waarvan 3 juridisch)
in archief
Olympisch Stadion

Toelichting

In de cursus actualiteiten asiel wordt u in kort bestek geïnformeerd over de ontwikkelingen in het afgelopen jaar met betrekking tot de jurisprudentie van EHRM en Hof van Justitie EU, de geloofwaardigheidsbeoordeling (in het bijzonder bekeerlingen-afvalligen en LHBTI's), Dublin (probleemlanden en Europese jurisprudentie), nareis en aanverwante onderwerpen. Recente relevante ontwikkelingen komen zo veel mogelijk aan bod.

 Voor deelnemers die ’s middags ook de cursus Actualiteiten regulier vreemdelingenrecht volgen wordt tussen 13.00 en 14.00 uur een lunch geserveerd.

De cursus vindt plaats van 09.30 tot 13.00 uur in het Olympisch Stadion.

 


Deze cursus heeft al plaatsgevonden. Neem contact op voor meer informatie over toekomstige cursussen.