Opleidingen

apr
24
2018

Basismodule pensioenDatum:
Docent(en):
Prijs:
Punten:
Plaatsen:
Locatie:

dinsdag 24 april 2018, 13:30 uur
Jan-Olivier Kuijkhoven
85 euro
3 PO (waarvan 3 juridisch)
in archief
Bureau van de Orde

Toelichting

Pensioen is een belangrijk onderdeel van het arbeidsvoorwaardenpakket. Veel vaker dan gedacht, heeft (veranderende) wetgeving impact op de inhoud van pensioenregelingen. Wijzigingen in het fiscale kader, netto spaarfaciliteiten, de invoering van het algemeen pensioenfonds: Voor werkgevers en werknemers zijn deze onderwerpen van groot belang.
Waar kan of moet een advocaat de link leggen naar pensioen en waar dient de cliënt op te worden gewezen?


In deze basismodule verkrijgen deelnemers basiskennis over relevante wetgeving omtrent pensioen en arbeidsvoorwaarden. Voor een beter begrip wordt ook de cijfermatige kant besproken.


Onder andere de volgende wetgeving komt aan bod:
• Pensioenwet
• Wet op de loonbelasting 1964
• Wet inkomstenbelasting 2001
• Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000
• Wet op de ondernemingsraden


Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan (het onderscheid tussen) de fiscaalrechtelijke en de civielrechtelijke kant van pensioen. De docent bespreekt de onderwerpen aan de hand van relevante wetgeving, jurisprudentie en (praktijk)voorbeelden en geeft aan wat deze kunnen betekenen voor uw praktijk.

De cursu vindt plaats van 13.30 tot 17.00 uur in het Olympisch Stadion.


Deze cursus heeft al plaatsgevonden. Neem contact op voor meer informatie over toekomstige cursussen.