Opleidingen

apr
19
2018

Actualiteiten huurrecht woonruimteDatum:
Docent(en):
Prijs:
Punten:
Plaatsen:
Locatie:

donderdag 19 april 2018, 13:30 uur
mr. H.M. Meijerink
85 euro
3 PO (waarvan 3 juridisch)
in archief
Olympisch Stadion

Toelichting

• Eerste ervaringen met de tijdelijke huurcontracten op grond van de Wet Doorstroming Huurmarkt
• Bijzondere opzegregels voor contracten voor promovendi, jongeren en grote gezinnen
• Terugvordering bemiddelingskosten: huidige stand van zaken
• Tegemoetkoming verhuis- en herinrichtingskosten: alleen bij renovatie, niet bij groot onderhoud
• Het afdwingen van energiebesparende voorzieningen
• Uitvoerbaarheid bij voorraad bij ontruimingen dringend eigen gebruik
• De ernst van de wanprestatie (onderverhuur, hennep, huurschuld)
• Airbnb en ontruiming
• Laatste actualiteiten

De cursus vindt plaats van 13.30 tot 17.00 uur in het Olympisch Stadion.


Deze cursus heeft al plaatsgevonden. Neem contact op voor meer informatie over toekomstige cursussen.