Opleidingen

mrt
16
2018

OnderhandelenDatum:
Docent(en):
Prijs:
Punten:
Plaatsen:
Locatie:

vrijdag 16 maart 2018, 09:30 uur
mevrouw mr. B.E.E. van Sytzama
250 euro
6 PO (waarvan 0 juridisch)
in archief
Nes Resources

Toelichting

Een goede voorbereiding maakt dat onderhandelaars succesvol zijn. U bent van de inhoud, via deze cursus leert u proces en persoon in uw voorbereiding te betrekken. U maakt kennis met verschillende onderhandelingsstijlen, en tactieken om het proces te kunnen beïnvloeden. Vervolgens ziet u de waarde van de zeven principes van onderhandelen volgens Harvard waardoor u beter voorbereid een onderhandeling in gaat en een optimaler resultaat kunt bereiken voor uw cliënt.

U analyseert uw eigen onderhandelingsstijl en verdiept zich met behulp van academische inzichten in stijl, strategie en proces van onderhandelen. Hierdoor bent u in staat in onderhandelingsprocessen samen uw cliënt en de tegenpartij tot onvermoede oplossingen te komen. U maakt een plan van aanpak voor coöperatief onderhandelen, met strategie, tactiek en taal om uw doel te bereiken. U leert inzien waar ruimte is voor onderhandeling, ook al lijken belangen en behoeften tegengesteld. Er wordt gewerkt in kleine subgroepen, zodat ieder gelegenheid heeft de eigen casuïstiek in te brengen en vaardigheden eigen te maken.

De cursus vindt plaats van 09.30 tot 17.00 uur bij New Resources.


Deze cursus heeft al plaatsgevonden. Neem contact op voor meer informatie over toekomstige cursussen.