Opleidingen

jan
16
2018

BestuursprocesrechtDatum:
Docent(en):
Prijs:
Punten:
Plaatsen:
Locatie:

dinsdag 16 januari 2018, 13:30 uur
mevrouw mr. Annemarie Drahmann
85 euro
3 PO (waarvan 3 juridisch)
in archief
Olympisch Stadion

Toelichting

Procedeert u incidenteel in het bestuursrecht en zou u graag meer willen weten over het bestuursprocesrecht dan is deze cursus voor u. In de cursus zal onder meer worden stilgestaan bij de eisen waaraan een ontvankelijk bezwaar- of (beroep)schrift moet voldoen, de omvang van het geding en finale geschilbeslechting. Recente ontwikkelingen zoals de uitleg van het belanghebbendebegrip, het ne bis in idem-kader en het benoemen van (medische) deskundigen door de bestuursrechter zullen uiteraard niet ontbreken.
De cursus zal worden gegeven door Annemarie Drahmann. Annemarie is advocaat bij Stibbe en universitair docent aan de Universiteit Leiden.

De cursus vindt plaats van 13.30 tot 17.00 uur in het Olympisch Stadion.


Deze cursus heeft al plaatsgevonden. Neem contact op voor meer informatie over toekomstige cursussen.