Opleidingen


Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Datum: donderdag  9  mei  2019  13:30 uur
Docent(en): mw. mr. Renske Imkamp en mr. Matthijs Vermaat
Prijs: 85 euro
Punten: 3 PO (waarvan 3 juridisch)
Plaatsen: in archief
Locatie: Bureau van de Orde

Toelichting

Ruim drie jaar na de inwerkingtreding van de Wmo 2015 begint de invulling van de wet steeds duidelijker vorm te krijgen. Onderwerpen die nog steeds actueel zijn betreffen de onderzoeksverplichtingen van het college, het persoonsgebonden budget, afbakening met andere wetgeving in het sociaal domein en opvang/beschermd wonen. Onder andere deze onderwerpen zullen deze middag aan de hand van de meest recente rechtspraak in hoog tempo worden behandeld. Er zal in dit verband ook in het bijzonder aandacht worden besteed aan het Wmo-beleid van de gemeente Amsterdam.  

Doelgroep: Advocaten met ruime werkervaring  (minimaal 2 jaar) op het gebied van de Wmo.

De cursus vindt plaats van 13.30 tot 17.00 uur bij het Bureau van de Orde.

Deze cursus heeft al plaatsgevonden. Neem contact op voor meer informatie over toekomstige cursussen.