Opleidingen


Actualiteiten huurrecht woonruimte

Datum: dinsdag  7  mei  2019  13:30 uur
Docent(en): mr. Harmen Meijerink
Prijs: 85 euro
Punten: 3 PO (waarvan 3 juridisch)
Plaatsen: in archief
Locatie: Olympisch Stadion

Toelichting

In deze cursus wordt ingegaan op de meest recente ontwikkelingen in wetgeving en rechtspraak waaronder:

Eerste ervaringen met de tijdelijke huurcontracten op grond van de Wet Doorstroming Huurmarkt.

Bijzondere opzegregels voor contracten voor promovendi, jongeren en grote gezinnen.

Terugvordering bemiddelingskosten: huidige stand van zaken.

Tegemoetkoming verhuis-en inrichtingskosten: alleen bij renovatie, niet bij groot onderhoud.

Het afdwingen van energiebesparende voorzieningen.

Uitvoerbaarheid bij voorraad bij ontruimingen dringend gebruik.

De ernst van de wanprestatie (onderverhuur, hennep, huurschuld).

Airbnb en ontruiming.

De cursus vindt plaats van 13.30 tot 17.00 uur in het Olympisch Stadion.

Deze cursus heeft al plaatsgevonden. Neem contact op voor meer informatie over toekomstige cursussen.