Opleidingen


Training gespreksleider intervisie voor advocaten

Datum: woensdag  13  maart  2019  09:30 uur
Docent(en): mevrouw mr. Rüna Honig
Prijs: 600 euro (2 bijeenkomsten)
Punten: 10 PO
Plaatsen: in archief
Locatie: Bureau van de Orde

Toelichting

Dit is een cursus voor advocaten met interesse voor zelfontwikkeling en innovatie. Verder kijken dan de inhoud, je bekwamen in nieuwe vaardigheden, b.v. coachvaardigheden. Of je wilt voldoen aan de nieuwe kwaliteitseisen van de NOvA op het gebied van gestructureerde feedback dan wel je daarop prepareren. Met deze praktijkgerichte training leer je behalve nieuwe soft skills ook hoe je binnen jouw eigen context een intervisie succesvol kunt opzetten en een intervisiebijeenkomst effectief kunt voorzitten. De optimale vorm van zelfontwikkeling en een effectieve manier om jezelf te profileren binnen jouw eigen organisatie of samenwerkingsverband.

Kenmerken

Zakelijke, praktische aanpak
De werkmethoden sluiten naadloos aan bij de juridische praktijk
Je leert soft skills die je ook in je dagelijkse praktijk kunt toepassen (b.v. feedback geven, coachen e.d.)
Uitgebreid documentatiemateriaal met alles wat je nodig hebt om intervisie succesvol op te
zetten binnen jouw eigen context

De mogelijkheid van supervisie of coaching achteraf door de docent.
Leervorm

Deze training bestaat (exclusief huiswerkopdrachten) uit 2 bijeenkomsten, een dagcursus plus terugkombijeenkomst van een dagdeel in overleg met de deelnemers te bepalen.

 Wat leer je?


Na afloop van deze training:

 Heb je op een prettige manier met vakgenoten geklankbord over je vak
Ben je in staat om constructieve feedback te geven
Heb je je vaardigheid om goede, effectieve vragen te stellen verbeterd
Kun je nog beter op jezelf reflecteren
Kun je een intervisiegroep leiden en begeleiden, maar ben je ook in staat om een intervisie op te zetten binnen of buiten je eigen werkomgeving
Voldoe je aan de eisen van de NOvA en ben je een gekwalificeerd intervisiebegeleider.
 

Programma 

Het programma bevat in ieder geval de navolgende onderdelen:

 1.Inleiding over intervisie

De structuur, de voorwaarden, de methodieken, de basisregels om intervisie binnen een groep te laten slagen, de valkuilen, wat moet je weten over de deelnemers, hoe organiseer je een intervisie e.d.

2.Vaardigheden: gespreks-en coachvaardigheden

3.Vaardigheden: feedback geven

4.Gespreksleiderschap: wat maakt een goede voorzitter?

5. Intervisie oefenen: oefenen van intervisiemodellen en gespreksleiderschap aan de hand van ingebrachte casusposities. De deelnemers leiden om de beurt een deel van de intervisie. Na iedere ronde is ruimte voor feedback/tips op het proces en de gespreksleiding. 

De cursus vindt plaats van 09.30 uur tot 17.30 uur bij het Bureau van de Orde.                        

Deze cursus heeft al plaatsgevonden. Neem contact op voor meer informatie over toekomstige cursussen.